తెలుగు | English

నూతన జాతీయ పార్టీ గురించి కొన్ని విషయాలు

మన భారతదేశానికి స్వాతంత్ర్యం వచ్చినప్పటి నుండి ఈరోజు వరకు మనందరం మన దేశ క్షేమం గురించి కోన్ని రోజులు మాత్రమే ఆలోచిస్తున్నాం. మిగిలిన రోజులన్నీ మన గురించి, మన కుటుంబం గురించి ఆలోచించి జీవించుచున్నాం. కానీ ఇప్పటి పరిస్తితులను బట్టి కొన్ని రోజులు చాలవు. అందుకే మనందరం రాబోయే రోజులలో ఎక్కువ రోజులు మన భారతదేశ క్షేమం గురించి ఆలోచించి మిగిలన కొన్ని రోజులు మనగురించి మన కుటుంబం గురించి ఆలోచించి మనందరం ధర్మ మార్గంలో నడిచి శాంతియుతంగా జీవిద్దాం.

మన భారతదేశం ఒక గొప్ప మహావృక్షం. మనందరం ఈ మహా వృక్షానికి ఉన్న పండ్లను చూసి ఆనందిస్తూ ఆకలి తీర్చుకుంటున్నాం. కాని మనందరం మన మహా వృక్షానికి పట్టిన రాజకీయ చెదను గుర్తించలేకపోతున్నాం. దీని వలన మహావృక్షానికి కలిగే నష్టం ఎన్ని తరాలైనా మనం రక్షించుకోలేము. దయచేసి మనందరం ఐకమత్యంగా కలసి మనదేశ మహావృక్షాన్ని కాపాడుకుందాం.

భారతదేశానికి స్వాతంత్ర్యం వచ్చిన దగ్గర నుండి ఈరోజు వరకు మన దేశం ఆర్దికంగా ఎంతో అభివృద్ది చెందింది. అంతేకాదు మన దేశం ప్రపంచ దేశాలకు ఏ రంగంలోనైనా పోటీ ఇస్తుంది. కానీ మన భారతదేశంలో ప్రజలకు స్వతంత్ర్యం వచ్చిన దగ్గరనుండి ఈరోజు వరకు సమాన విధ్య, వైధ్యం, ఆహారా భధ్రత మరియు కొన్ని ప్రభుత్వ సేవలు కల్పించడంలో మన దేశ పరిపాలన వ్యవస్ద విఫలం అయిందని పూర్తిగా చెప్పవచ్చు.

మన దేశ పరిపాలన వ్యవస్ధ విఫలం కావటానికి గల కారణం మన దేశ రాజకీయ వ్యవస్ధ... మన దేశ పరిపాలన మొత్తం మన దేశ ప్రజలు ఎన్నుకోబడిన ప్రజా ప్రతినిధులతో పాలింపబడుచున్నది. ఈ పరిపాలన వలన దేశ ప్రజలందరికీ సమ న్యాయం అందుతుంది అనే ఉధ్ధేశంతో ఆనాడు మన దేశంలోని ఎందరో మహానుభావులు, ప్రముఖులు మరియు మేధావులు. ఇలా అందరు కలిసి ఒక మాట మీద నిలబడి మన దేశానికి ప్రజాస్వామ్య బద్దంగా ప్రజా ప్రతినిదులను ఎన్నుకొని భారతదేశ పరిపాలనను ప్రారంబించినారు. కానీ ప్రస్తుతం మన దేశంలో కొందరు నాయకుల స్వార్ధం వలన దేశ పరిపాలనలో కొన్ని లోపాలు వచ్చాయి. ఈలోపాలను ఇప్పటికైనా మనందరం గుర్తించకపోతే భారతదేశం ఆర్దికంగా నష్టపోవడమే కాకుండా ప్రజల జీవన ప్రమాణాలలో ఎన్నో సమస్యలు ఎదురుకోవలసి వస్తుంది.

దయచేసి మన భారతదేశంలోని ప్రతి ఒక్క పౌరుడు శాంతియుతంగా, ప్రజాస్వామ్య బద్దంగా మన దేశానికి ఏదైనా మార్గం ఉందా అని మనందరం ఆలోచన చేయవలసిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది.

ఈ రాజకీయ వ్యవస్ధ వలన మన దేశం యొక్క భవిష్యత్తు ఆదారపడి ఉంది. అందుకే నేను భారతీయులందరినీ ప్రార్దిస్తున్నాను. మన భారతదేశ రాజకీయ వ్యవస్ధను మనందరం ఒకే మాట మీద శాంతియుతంగా మంచి మార్గంలో నడిపించవలసిన భాధ్యత ప్రతి ఒక్క భారతీయుడిమీద ఉంది.

దేశ సంపద అంటే దేశ ప్రజలే :దేశ సంపద అంటే దేశంలోని భూములు, భూగర్బ వాయువులు, ఘనులు, వనరులు, ఖనిజాలు, జాలాలు కాదు..అని నేను నా మనస్సాక్షిగా చెప్పగలను. దేశ సంపద అంటే దేశ ప్రజలే. ఎందుకంటే అనంత విశ్వంలో మన భూమి గ్రహం ఒకటే లేదు ఎన్నో గ్రహాలు ఉన్నాయి. అక్కడ కూడా విశాలమైన భూములు, ఘనులు , ఖనిజాలు ఇలా ఎన్నో ఉన్నాయి. మరి ఎందుకు వాటిని వాడుకోలేకపోతున్నాం. అక్కడ మానవ మనుగడ లేదు. ఇక్కడ మన భూమిమీద మానవ మనుగడ ఉంది.

మానవ మనుగడ ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ సంపద ఉంటుంది.

మానవుని తెలివితేటలు విఙ్ణానము,శారీరక శ్రమబట్టి దేశ సంపదకు మూలం అవుతంది. దీనిని బట్టి దేశ ప్రజలే సంపద అని మనందరం ఒక్కసారి ఆలోచించాలి.

మన దేశంలో చాలామంది వ్యాపారవేత్తలు, కంపెనీలు, ప్రవైటు, ప్రభుత్వ ఉద్యోగసంస్ధలు ఇలా చాలా వరకు మన దేశంలో ఉన్నాయి. ఇవన్నీ ముందుకు నడవాలంటే ప్రజలు విఙ్ణానమును తెలివితేటలను, శారీరక శ్రమను ఇలా ఎవరికి నచ్చిన జీవన మార్గంలో వారికి నచ్చిన విదంగా మన దేశంలో జీవించడానికి మనందరం ఒక మంచి మార్గం వేయాలి.

మనందరి ఆలోచన ఒక్కటే. భారతదేశంలో జనాబా పెరగడం వలన సంపద కరువవుతుందని భావిస్తున్నాము. నేను ఈ విషయాన్ని ఏకీభవించను. దేశసంపదకు జనాబా పెరుగుదల అడ్డు ఎప్పటికీ రాదు. దేశ సంపద తగ్గుతున్నది అంటే దేశ ప్రజల తెలివితేటలను శారీరక శ్రమను విఙ్ణానమును ఒకటిగా చేసి మనం మన దేశాన్ని శక్తివంతమైన భారతదేశంగా చూపిచంలేకపోతున్నాము. అందుకే మా నూతన పార్టీ వస్తే ప్రజా రక్షణ కమిటీలను ఏర్పాటు చేసి ఇందులో శారీరక శ్రమను, విఙ్ణానమును, ప్రజల తెలవితేటలును ఒక్కటిగా చేసి భారతదేశానికి పెట్టుబడి లేని ఆర్దిక వ్యవస్ధలుగా ఈ ప్రజారక్షణ కమిటీలను అభివృద్ది చేయడమే మా లక్ష్యం..

ప్రజా రక్షణ కమిటీలను ఏర్పాటు చేస్తాం.

ప్రజా రక్షణ కమిటీ అంటే: ఓటు హక్కు ఉన్న ప్రతీ పౌరుడి నిరంతర పర్యవేక్షణలో మన దేశ ప్రజా స్వామ్య హక్కులను ప్రజాస్వామ్య బద్దంగా దేశ ప్రజలందరికీ అందించడమే ప్రజారక్షణ కమిటీ ముఖ్య ఉధ్దేశం.

1. ప్రతీ చిన్న గ్రామానికి ఒక ప్రజా రక్షణ కమిటీని ఏర్పాటు చేస్తాం.

2. పెద్ద గ్రమాలు, పట్టణాలు అయితే 2000 జనాభాకు ఒక ప్రజా రక్షణ కమిటీని ఏర్పాటు చేస్తాం.

3. ఒక ప్రభుత్వ అధికారికి ఏ విధంగా జవాబుదారి తనంతో అధికారాలు వున్నాయో అదే విధంగా ప్రజా ప్రతినిధులకు కూడా జవాబుదారి తనంతో కూడిన హక్కులను కలిగి వుండే విధంగా నూతన చట్టాన్ని తీసుకు వస్తాం. ఆ చట్టం పేరే ప్రజా రక్షన కమిటీ.

4. ప్రజా రక్షణ కమిటీలు అంటే పెట్టుబడి లేని భారతదేశ ఆర్దిక వ్యవస్దలుగా అబివృద్దిపరచడమే ఈ ప్రజారక్షణ కమిటీ ముఖ్య ఉధ్దేశం.

5. ప్రజా రక్షణ కమిటీ పరిదిలో గల విఙ్నానవంతులు, మేధావులు, తెలివితేటలు కలిగిన వారిని గుర్తించి వచ్చే ఎన్నికలలో పోటీ చేయడానికి మా నూతన పార్టీ దేశ ప్రజలకు పూర్తి సహాయ సహకారాలు అందిస్తుంది.

మా నూతన జాతీయ పార్టీ వస్తే ప్రస్తుతం వున్న భారత దేశంలోని కేంధ్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల యొక్క పాత కాంట్రాక్ట్ విధనాలు రద్దు చేసి, విద్యా అర్హత లేదా ఉపాదిని బట్టి కేటగిరీల వారిగ విభజించి ప్రత్యేకమైన నూతన కాంట్రాక్ట్ సంస్థలు ఏర్పాటు చేస్తాం.

మా ఆలోచనలు ఈ దిగువున తెలియపరుస్తున్నాము మా నూతన జాతీయ పార్టి వస్తే ప్రజారక్షణ కమిటీలను ఏర్పాటుచేసి అమలుచేస్తాం:

1. స్మార్ట్ బ్యాంకులను ఏర్పాటు చేస్తాం

2. స్మార్ట్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ ఏర్పాటు చేస్తాం

3. స్మార్ట్ అగ్రికల్చర్ బ్యాంకు ఏర్పాటు చేస్తాం

4. స్మార్ట్ వెటర్నరి బ్యాంకు ఏర్పాటు చేస్తాం

5. స్మార్ట్ నిరుద్యోగుల కార్యాలయం ఏర్పాటు చేస్తాం

6. ఉపాది కార్యాలయం ఏర్పాటు చేస్తాం

7. ఒక లీగల్ అడ్వైజర్ ఉంటారు

8. స్త్రీలకు ప్రత్యేక రక్షణ వ్యవస్థ ఏర్పాటు చేస్తాం

9. పురుషులకు ప్రత్యేక రక్షణ వ్యవస్థ ఏర్పాటు చేస్తాం

10. 24గం. అందుబాటులో ఉన్నత ప్రమాణాలతో వైద్య సేవా కేంద్రం(అంబులెన్స్, ఆక్సిజన్, మందులు, లాబ్స్, mpha(male & female)) ఒక డాక్టర్ పరిరక్షణలో ఇవన్నీ జరుగును.

11. ఫైర్ సెక్యూరిటీ సెంటర్ ఏర్పాటు చేస్తాం

12. ఆహార ధాన్యాల నిల్వల బ్యాంకు ఏర్పాటు చేస్తాం

13. వృద్ధులకు, వికలాంగులకు, వితంతువులకు వసతి సముదాయం నిర్మిస్తాం

14. జనాభాతో నిమిత్తం లేకుండా ప్రతి గ్రామములో ఒకటి నుండి పడవ తరగతి వరకు ఉన్నత ప్రమాణాలతో ఉచిత విద్య అందిస్తాం అదే పట్టణాలలో అయితే వార్డుల వారీగా(1000 ఓట్లు ఉన్న పరిదిలో ) ఒకటి నుండి పడవ తరగతి వరకు ఉన్నత ప్రమాణాలతో ఉచిత విద్య అందిస్తాం.

15. ఆహార భద్రతా కమిటీలను ఏర్పాటు చేస్తాం

16. గ్రామము లేదా 2000 జనాభా పరిధిలో గల ఆస్తుల పరిరక్షణా కమిటి ఏర్పాటు చేస్తాం

17. ఎన్.ఆర్.ఐ నుండి వచ్చే సొమ్ముకు ఒక సొసైటీ ఏర్పాటు చేస్తాం

18. పరిశ్రమలు, వ్యాపార సంస్థలకు ఒక సొసైటీ ఏర్పాటు చేస్తాం

19. భూముల పరిరక్షణా కమిటి ఏర్పాటు చేస్తాం

20. త్రాగు నీటి కమిటీ ఏర్పాటు చేస్తాం

21. రైతు సంక్షేమ కార్యాలయం (భూమిలో విత్తనం నాటిన దగ్గర నుండి పంట చేతికి వచ్చి, పంటను అమ్ముకునే వరకు రైతు పెట్టుబడి మొత్తం రైతు సంక్షేమ కార్యాలయం పూర్తి భాధ్యత తీసుకుంటుంది. రైతు కేవలం భూసంరక్షణ మరియు అన్నదాతగా వుంటారు.) ఏర్పాటు చేస్తాం

22. గ్రామాల్లో పండిన పంటను కొనడానికి ప్రత్యేక కార్యాలయం ఏర్పాటు చేస్తాం.

23. స్మార్ట్ చిట్ ఫండ్ సంస్థను ఏర్పాటు చేస్తాం

24. ప్రజలలో అవగాన కల్పించి ప్రతి ఇంటికి స్వైపింగ్ మెషిన్ ఇస్తాం.

25. ప్రతి గ్రామంలో లేదా 2000 జనాభాకు ఒక చార్టెడ్ అకౌంటెంట్ ని నియమిస్తాం

26. ప్రతి ఇంటికి ఇంటర్నెట్ సదుపాయం అందిస్తాం.

పైన తెలిపినవే కాదు గ్రామ అవసరాలను బట్టి కొత్త కమిటి, కొత్త సంస్థలలు ఏర్పాటు చేయడం జరుగును.

ఈ ప్రజారక్షణ కమిటిలో సభ్యులు ఎవరెవరు ఉంటారంటే ఓటు హక్కు వున్న ప్రతి పౌరుడు ప్రజారక్షణ కమిటి సభ్యులే. వీరి ఆమోదంతోనే ఏ కార్యక్రమాలయిన జరుగుతాయి.

నూతన పార్టీలో చేరే అభ్యర్దులకు మాయెక్క విన్నపం.

నా ఆలోచలనలు మన భారతదేశానికి మంచిని పెంచే విదంగా ఉంటే ప్రతీ గ్రామంలో ఒక ప్రజా రక్షణ కమిటీ ఏర్పాటు చేస్తాం . వచ్చే ఎన్నికల్లో ప్రతీ ఒక్క ప్రజా రక్షణ కమిటీ ద్వారా ఒక స్వతంత్ర్య అభ్యర్దిని నిలబెట్టండి. ఒక నియోజక వర్గంలో ఎన్ని ప్రజా రక్షన కమిటీలు ఉంటే అంత మంది సభ్యలు స్వతంత్రులుగా పోటీ చేసేవిదంగా చూస్తాం. ఈవిదానం వలన మన దేశంలో ఎలక్షన్ సమయంలో మన దేశం యొక్క సొమ్ము వృదా అవ్వదు. అంతే కాదు విద్యావంతులు మేదావులు పాల్గొనడం వలన గూండాలు, కూనీకోరులు, అవినీతిపరులు నిలబడిన ప్రజలు ఓటు వేయరు. ప్రజలకు భయం ఉండదు. ఎందుకంటే ఎక్కువ మంది పోటీ చేయడం వలన ఒక ప్రాంతంలో ఓట్లు పడలేదు ఒక ప్రాంతంలో ఓట్లు పడ్డాయి అనే సమస్య ఉండదు. నిర్భయంగా మేదావులందరు వచ్చే ఎన్నికల్లో పోటీ చేయండి. ఎక్కవ మంది పోటీ చేయడం వలన నష్టం ఉండదు. డ్రా విదానం ద్వారా ఎన్నికల అదికారి విజేతను ప్రకటిస్తారు. ఈవిదానం వలన దేశం మొత్తం మీద మేదావులకే ఎక్కువ శాతం అవకాశం ఉంటుంది. దీని వలన మన భారతదేశం మేదావులతో కూడిన పెద్ద ప్రజాస్వామ్య దేశంగా భారతదేశం అవతరిస్తుంది.

భారతదేశ ప్రజలకు విఙ్నప్తి :- మా పార్టీ పెద్ద పెద్ద బహిరంగ సభలు కానీ, జన సమీకరణ కానీ నిర్వహించదు. మా పార్టీ ఆలోచనలు ప్రజలు వద్దకు నేరుగా మరియు పత్రికల ద్వారా, మీడియా ద్వారా మాత్రమే తీసుకువెల్లడం జరుగుతుంది. ఓటు హక్కు ఉన్న ప్రతి భారతీయ పౌరుడు మా పార్టీ అధినేతలే.

మా నూతన స్వతంత్ర జాతీయ పార్టీ యొక్క ఆలోచనలు ఏకీభవిస్తే మా పార్టీ యొక్క కార్యక్రమాలలో పాల్గొనే మా అభిమానులకు ఒక విన్నపం చేసుకుంటున్నాం. దయ చేసి మా పార్టీ యొక్క కార్యక్రమంలో పాల్గొనే అభిమానులు ఉదయం 6.00గం..నుండి ఉదయం 8.00గం..వరకు సాయత్రం 06.00నుండి రాత్రి 08.00 వరకు మాత్రమే మా పార్టీ కార్యక్రమాలలో మీ యొక్క స్దానిక పరిదిలో మాత్రమే పాల్గొనగలరు. దయచేసి మీ సమయాన్ని మా పార్టీ కోసం వృదా చేసుకోవద్దు. పార్టీ కోసం నేను పూర్తి సమయాన్ని కేటాయిస్తాను.

ముఖ్య గమనిక :- దయచేసి ప్రజలందరు ఈ క్రింది విషయాలను గమనించగలరు.

1. మేము ఏర్పాటు చేయబోయే నూతన పార్టీ కోసం ఒక్క రూపాయి కూడా చందాలు కానీ మెంబరుషిప్ కోసం గానీ, పార్టీ ఫండ్ గానీ ఇలా ఏదైనా పోస్టర్లు, బ్యానర్లు, సమావేశాల కోసం గానీ సొమ్ము వసూలు చేయబడదు. మా పార్టీకి బ్యాంక్ ఎకౌంట్లు కూడా ఉండవు. ఈవిషయాలను అందరు ఒక్కసారి గుర్తు ఉంచుకోండి. మీదగ్గరకు ఎవ్వరైనా వచ్చి మా పార్టీ పేరు చెప్పి చందాలు వసూలు చేస్తే దగ్గరలో ఉన్న మా ప్రజా రక్షణ కమిటీలకు గానీ లేదా దగ్గరలో ఉన్న పోలీస్టేషన్లో గానీ పిర్యాదు చేయండి. మా పార్టీకి ప్రత్యేక నాయకుడు అని ఎవరూ లేరు ఓటు హక్కు ఉన్న ప్రతీ ఒక్కరు మా పార్టీ నాయకులే.

భారతదేశ పౌరుడిగా నేను ప్రతీ ఒక్క భారతీయ పౌరుడిని నేను ప్రార్దిస్తున్నాను...

మన భారతదేశం చాలా పెద్ద ప్రజాస్వామ్య దేశం. ఇంత పెద్ద ప్రజాస్వామ్య దేశానికి నేను ఒక్కడినే నా దేశానికి ఏమి చేయగలను నావద్ద సంపద లేదు, శక్తి లేదు అనే ఆలోచన మీ మనస్సులోనికి ఎప్పటికీ రాకూడదు. మీ మనస్సులో ఏదైనా మన దేశానికి ఒక మంచి పని చేయాలని ఆలోచన ఉంటే తక్షణమే ముందుకు రండి మీ వెంట భారతదేశ ప్రజలమంతా తోడుగా ఉంటామని నేను మనస్పూర్తిగా విన్నపించుకుంటున్నాను.. జై హింద్....

మీ యొక్క వివరాలు, మరుయు మీ సలహాలు, మీ అభిప్రాయాలు మరియు మీ యొక్క విమర్శలు ఈ దిగువన తెలియపరుస్తున్న మాయొక్క ఈమెయిల్ కు పంపిచవలసిందిగా కోరుచున్నాం....

EMAIL : bavvsatyaprasad1970@gmail.com

త్వరలోనే మా నూతన పార్టీ జెండాను, పేరును తెలియపరుస్తాం.