తెలుగు | English

పౌర సరఫరా పౌరుల చేతిలోకి ఇస్తే మనదేశంలో 100% సక్రమంగా దేశ ప్రజలకు అందుతుంది.

2016-11-25 5860


వంట నిల్వలు

ఇలా ఏవైనా కావచ్చు పౌర సరఫరాలకు సంబందించినవి ప్రజారక్షణ కమిటీలకే సర్వహక్కులు ఇస్తాం. ఈ ప్రజా రక్షణ కమిటీల ద్వారానే పౌర సరఫరా జరుగును. పాత డీలర్ల విదానాలను రద్దు చేసి నూతన విదానాల ద్వారా జనాభా ప్రాతి పదికిన నిరుద్యోగులకు ఉపాది కార్మికులకు మాత్రమే ఈ డీలర్ షిప్ లు ఇవ్వడం జరుగును. వీటి నిర్వాహరణ భాద్యతలు ప్రజారక్షణ కమిటీలకే పూర్తి భాద్యత వహిస్తుంది.

ప్రజా రక్షణ కమిటీలను ఏర్పాటు చేస్తాం.

ప్రజా రక్షణ కమిటీ అంటే: ఓటు హక్కు ఉన్న ప్రతీ పౌరుడి నిరంతర పర్యవేక్షణలో మన దేశ ప్రజా స్వామ్య హక్కులను ప్రజాస్వామ్య బద్దంగా దేశ ప్రజలందరికీ అందించడమే ప్రజారక్షణ కమిటీ ముఖ్య ఉధ్దేశం.

1. ప్రతీ చిన్న గ్రామానికి ఒక ప్రజా రక్షణ కమిటీని ఏర్పాటు చేస్తాం.

2. పెద్ద గ్రమాలు, పట్టణాలు అయితే 2000 జనాభాకు ఒక ప్రజా రక్షణ కమిటీని ఏర్పాటు చేస్తాం.

3. ఒక ప్రభుత్వ అధికారికి ఏ విధంగా జవాబుదారి తనంతో అధికారాలు వున్నాయో అదే విధంగా ప్రజా ప్రతినిధులకు కూడా జవాబుదారి తనంతో కూడిన హక్కులను కలిగి వుండే విధంగా నూతన చట్టాన్ని తీసుకు వస్తాం. ఆ చట్టం పేరే ప్రజా రక్షన కమిటీ.

4. ప్రజా రక్షణ కమిటీలు అంటే పెట్టుబడి లేని భారతదేశ ఆర్దిక వ్యవస్దలుగా అబివృద్దిపరచడమే ఈ ప్రజారక్షణ కమిటీ ముఖ్య ఉధ్దేశం.

5. ప్రజా రక్షణ కమిటీ పరిదిలో గల విఙ్నానవంతులు, మేధావులు, తెలివితేటలు కలిగిన వారిని గుర్తించి వచ్చే ఎన్నికలలో పోటీ చేయడానికి మా నూతన పార్టీ దేశ ప్రజలకు పూర్తి సహాయ సహకారాలు అందిస్తుంది.