తెలుగు | English

ఆహార భద్రత కల్పించలేకపోవడానికి రాజకీయ వ్యవస్థే ముఖ్య కారణం.

2016-11-25 6503


భారతదేశంలో పుట్టిన ప్రతి ఒక్కరికి ఆహార భద్రత కల్పించడమే మాపార్టీ ముఖ్య లక్ష్యం. మన దేశంలో సాగుకు ఎంత భుమి ఉన్న సాగుచేయలేని పరిస్దితి కలగడానికి గల కారణం మన దేశ రాజకీయ వ్యవస్ద. మన దేశంలో వైట్ మనీ పేరుతో చాలా మంది సంపాదనపరులు తమ సంపదను సాగు భుములపై పెట్టుబడులు పెట్టుచున్నారు. వీరు సాగుభుమిని సొంతం చేసుకుని సాగు చేయకుండా ఉంచడం వలన సాగుభుములన్ని బీడుబారిపోవడమే కాకుండా మన దేశ ప్రజలకు ఆహార భద్రత కల్పించలేకపోవడానికి ముఖ్యకారకులు అవుచున్నారు.
అందుకే మా ప్రభుత్వం వస్తే భూమి ఎవరిదైనా కావచ్చు ఆరు నెలలకు ముందుగా తమ భూమిలో ఏమి సాగు చేస్తారో ప్రభుత్వానికి తెలియపరిచే చట్టాన్ని అమలు పరుస్తాం. ఈ విదానం వలన దేశంలో సాగుకు పనికొచ్చే భూమి అంతా సాగులోనికి వస్తుంది. దీని వలన దేశ ప్రజలకు ఆహార భద్రత కల్పించడమే కాకుండా ప్రపంచ దేశాలకు ఆహార ఉత్పత్తులను ఎగుమతి చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అంతేకాదు కష్టపడి పండించే కౌలు రైతులకు భూమిని అందించడం సులబం అవుతుంది. ఈవిదానం వలన దేశంలో ఆహార ఉత్పత్తులు గణనీయంగా పెరిగి ప్రజలందరికి అందుబాటు ధరలలో లబిస్తాయి.

భారతదేశంలో ఎవరికి ఎన్ని ఎకరాలు ఉన్న వారు భూములను విక్రయించాలన్న కొనాలన్న నేరుగా రిజిస్ట్రేషన్ జరగదు.ఎందుకంటే వారి యెక్క భూమి తాలూకా డాక్యుమెంట్స్ పూర్తిగా మండల ఎగ్రికల్చర్ ఆఫీస్ పరిదిలో కలిగి ఉంటాయి. ఒక వ్యక్తి భూమి కొని వ్యవసాయం లేకుండా భూమిని కాళీగా ఉంచినచో ఆ భూమి మీద పంట సమయంలో ఆ సంవత్సరం సర్వాదికారాలు మండల ఎగ్రికల్చర్ ఆఫీసుకి హక్కు కలిగి ఉంటుంది.

ఒక వ్యక్తి భూమిని కొని నిరుపయోగంగా ఉంచినచో ఆ భూమిని కవుల దారు రైతులకు మండల ఎగ్రికల్చర్ ఆఫీస్ ద్వారా అందించడం జరుగుతుంది. భూమి గల వ్యక్తి సాగుచేయాలనుకుంటే 6నెలలకు ముందుగా మండల ఎగ్రికల్చర్ ఆఫీసు వారికి తప్పక తెలియపరచాలి.

భారతదేశంలో ప్రస్దుతం మిగిల ఉన్న భూమిని మెత్తం గ్రామాల వారీగా వార్డుల వారీగా విభజించి ఒక ప్రత్యేకమైన ఎగ్రికల్చర్ వ్యవస్దను ఏర్పాటు చేసి ఈ వ్యవస్ద ద్వారా దేశంలో భూములు ఎక్కడ సాగు లేకుండా ఉన్నాయో తెలుసుకోవడానికే ఈ వ్యవస్ద యెక్క ముఖ్య ఉద్దేశం. అంతే కాదు కష్టపడి పనిచేసే కవులదారు రైతులకు ఈసంస్దలో ప్రదాన బాగం ఉంటుంది. కవుల దారు రైతులకు అండగా ఉండటమే ఈ నూతన ఎగ్రికల్చర్ వ్యవస్ద యెక్క లక్ష్యం.

ఈవిదానం వలన మనదేశంలో ఆహార ఉత్పత్తులు ఎంత వరకు ఉన్నాయో తెలుసుకోవడానికి సులభం అవుతుంది. అంతే కాదు రైతులకు కావలసిన విత్తనం ఎరువులు ఎంత వరకు అవసరమో తెలుసుకోవచ్చు మరియు విపత్తు సమయంలో ఎంత నష్టం కలిగిందో తెలుసుకోవడానికి సులభం అవుతుంది.